Basisschool Omnia… Samen spelen & de wereld ontdekken.

Onze school biedt jou een veilige, uitdagende leeromgeving. We hebben hart voor jou en laten jou op je eigen niveau met plezier leren en groeien. Want elk kind is anders en alle kinderen komen bij ons in de klas tot hun recht. We bieden iedereen een plekje. Hier krijg je goed onderwijs, met een balans tussen kennis en creativiteit. En natuurlijk maken we tijd voor plezier en het vieren van successen en af en toe een feestje.

Binnen de school bieden we jou veel structuur. We trekken één lijn samen met jouw ouders. We stellen samen met jou doelen en daar werken we met elkaar naar toe. Samenwerken is bij ons heel belangrijk. We hebben duidelijke verwachtingen van elkaar en van jullie en durven benoemen wat er goed gaat. Wat eerst niet lukt, lukt daarna wel. We geven niet snel op. Ook jouw ouders zijn bij ons welkom, we werken samen aan hetzelfde doel: jou goed voorbereiden op je toekomst.

Visie op het werken met jonge kinderen

Een sterke basis; in spelen, denken, doen en ontwikkelen voor ieder kind.

Op Basisschool Omnia vinden we het belangrijk dat jonge kinderen zicht optimaal kunnen ontwikkelen vanuit spel. Een rijke speel/leeromgeving staat voorop waarbij het lijfelijk ontdekken van materialen en levensecht spelen centraal staan. De onderbouwleerkracht volgt daarbij de cognitieve-, motorische- en sociaalemotionele ontwikkeling van het jonge kind. Hierbij zoekt de leerkracht waar de uitdagingen, betrokkenheid en het plezier liggen en zorgt hij ervoor dat dit aanbod terug te vinden is in de rijke speel/leeromgeving. De leerkracht creëert doelgerichte activiteiten, een aanbod voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van jonge kinderen waarbij ze worden uitgedaagd.

Uitleg over KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’ KiVa is goedgekeurd door het NJi en het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Effecten van KiVa

In het kader van het actieprogramma Onderwijs Bewijs van het Ministerie van Onderwijs is KiVa tussen 2012 en 2014 uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen op 99 Nederlandse basisscholen. KiVa bleek effectief, onder meer in het tegengaan van pesten.

Hieronder in het kort enkele resultaten van het onderzoek:

 • KiVa verhoogt het welbevinden van de leerlingen en voorkomt/vermindert depressieve gevoelens.
 • Door KiVa oordelen kinderen positiever over hun leerkracht.
 • Door KiVa hechten kinderen meer belang aan het goed zijn in vriendschappen.
 • Op KiVa-scholen vinden leerlingen dat hun leerkracht meer vaardigheden heeft om groepsproblemen te verhelpen.
 • Door KiVa ontstaat een beter school- en leerklimaat.
 • KiVa is bewezen effectief in het verminderen van pesten (ruim 63%).
 • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 11,9% van de kinderen aan maandelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 5%.
 • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 6,8% van de kinderen aan wekelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 3,1%.
 • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 15,5% van de kinderen aan (bijna) dagelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 4,6%.

Werkwijze KiVa

KiVa is een schoolbrede aanpak. Dat wil zeggen dat KiVa aanbod heeft voor alle klassen van de basisschool. Verder betekent het dat KiVa interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau combineert. Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa onder meer ondersteuning voor adequaat klassenmanagement, terwijl op individueel niveau gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen. Verschillende onderzoeken laten zien dat schoolbrede programma’s het meest effectief zijn om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.

Aanspreekpunt Kiva

Elisa Lindeman

Chantal van den Berg

Susan Bolomey

Downloads

Algemene teksten over KiVa
Praktische tips (social)media

We werken in de groepen 3 en 4 thematisch met wereldoriëntatie. Dit zorgt voor een soepele overgang van de kleuters naar de middenbouw. Het spelen krijgt ook in deze groepen een duidelijke plek, passend bij de leeftijd van de leerlingen. Door in groep 3 en 4 thematisch te werken, creëren we ruimte voor spel en betekenisvol lezen en schrijven.

Onze zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde) bouwen wij thematisch op in groep 5 t/m 8, net als in groep 3-4. Hiermee ontstaat een mooie doorgaande lijn in ons onderwijs. In de bovenbouw staat een onderzoekende leerhouding centraal. De thema’s worden afgesloten met een eindopdracht. Door een hoge mate van betrokkenheid van de leerlingen, vergroot deze manier van werken ook de effectiviteit en de opbrengst van het leren.

We geven met deze manier van werken onze leerlingen kennis en vaardigheden mee waar zij de rest van hun leven profijt van hebben.

Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf actief na te denken en kunnen we hen stimuleren om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn.

Onderzoekend leren is geen los vak, maar integreer je in je lesprogramma. Onderzoekend leren wordt gecombineerd met de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde) vanuit thema’s. Door thematisch werken creëer je samenhang en zorg je dat losse vakken betekenis krijgen. Kinderen gaan relaties tussen de verschillende domeinen zien waardoor wereldoriëntatie meer betekenis en diepgang krijgt.

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Werken aan een gezonde leefstijl op school heeft veel voordelen. Het is een hot item in onze maatschappij, waar we als school niet omheen kunnen en willen. Dé plek om kinderen te bereiken en bewust te maken van een gezonde leefstijl is school. We willen onze leerlingen bewust leren kiezen voor een gezonde manier van leven met gezonde eetgewoonten.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Thema’s Gezonde school

 • Voeding
 • Bewegen en Sport
 • Welbevinden
 • Roken-, alcohol- en drugspreventie
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
 • Milieu en natuur
 • Mediawijsheid
 • Slaap

Schooltijden

Vanaf schooljaar ’20-’21 werken wij met een 5-gelijke-dagen-model. Van maandag t/m vrijdag zijn de schooltijden gelijk.

De lessen starten om 8:15 uur en alle leerlingen zijn alle dagen om 13:45 uur vrij.

Door het 5-gelijke-dagen-model creëren we rust in de school en één pedagogische lijn. De kinderen hebben 2 keer per dag een pauzemoment: één keer rond 10:00 uur en één keer rond 12:00 uur. De kinderen eten en drinken en spelen buiten onder begeleiding van de groepsleerkracht.

Komend schooljaar wordt het tweede schooljaar dat wij werken met dit rooster.

In samenwerking met Team4Talent hebben we op dinsdag en donderdag na schooltijd een sportaanbod, dit is voor ouders kosteloos.
Na schooltijd worden diverse activiteiten georganiseerd zoals Mad Science en typecursussen.

We willen graag optimaal gebruik kunnen maken van de onderwijstijd. Dus ook op tijd beginnen! Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind op tijd in de klas kan zijn? De deuren van de school gaan om 8:05 uur open. 

 

Vakantierooster en vrije dagen 2021-2022

 

Van

 

t/m

augustus ‘21

30

studiedag, (alle leerlingen vrij)

 

oktober ‘21

15

leerlingen vrij vanaf 12:00 uur

 

  18

Herfstvakantie

22-10

november ‘21

17

studiedag, (alle leerlingen vrij)

 

december ‘21

23

leerlingen vrij vanaf 12:00 uur

 

 

24

studiedag, (alle leerlingen vrij)

 

 

27

Kerstvakantie

7-1

februari ‘22

7

studiedag, (alle leerlingen vrij)

 

 

25

studiedag, (alle leerlingen vrij)

 

 

28

Voorjaarsvakantie

4-3

april ‘22

4

studiedag, (alle leerlingen vrij)

 

 

15

Goede vrijdag en Paasmaandag

 18-4

 

25

Koningsdag + meivakantie

 29-4

mei ’22

2

extra meiweek

 6-5

 

26

Hemelvaartsweekend

27-5

juni ’22

6 Pinksterweekend

 

 

22

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

juli ’22

8 leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

 

11

zomervakantie

21-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

     

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Plusklas

Basisschool Omnia wil graag een school zijn die ook het maximale uit kinderen haalt die aan de bovenkant presteren; daarom is er voor hen een extra voorziening: de interne plusklas.

We kennen selectiecriteria voor de plusklas. De plaatsing is in ieder geval voor de periode van een jaar. De intern begeleiders van de school bekijken samen met de leerkracht en de leerkracht van de plusklas welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Hierbij willen we voorkomen dat er kinderen in de plusklas terecht komen bij wie plaatsing een ongewenst effect oplevert.

Het doel van de plusklas is: Tegemoet komen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen; zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Het leren plannen en organiseren en taakgericht werken worden verder ontwikkeld. (“leren leren” staat hierin centraal).

De geselecteerde  leerlingen komen hiervoor een dagdeel per week naar de plusklas. Zo is er een plusklas voor leerlingen uit groep 4 en 5 en tevens voor leerlingen uit groep 6 en 7. De leerlingen krijgen tijdens het werken binnen de plusklas begeleiding en feedback. Soms gebeurt dat in de groep, soms tijdens individuele coaching gesprekken. 

Er vindt een regelmatige terugkoppeling vanuit de plusklas plaats naar de leerkracht van de leerling. De leerlingen ontvangen vanuit de plusklas ook een rapport, zodat ouders deze ontwikkelingen ook kunnen volgen. 

Taalklas gemeente

In samenwerking met de gemeente en onze collega’s van de Regenboog en de Jozefschool, faciliteren wij op school de Taalklas.

In deze klas wordt in de ochtend aan meertalige kinderen (kinderen die Nederlands als nieuwe taal leren) van 6 t/m 12 jaar intensief taalonderwijs aangeboden. Dit taalonderwijs is erop gericht om de nieuwe taal zo snel mogelijk aan te leren. Deze lessen worden gegeven door onze specialist Nederlands als tweede taal.

Het aanbod in de klas is gericht op het zelfredzaam maken van de kinderen en de schooltaal. 

In de middag volgen deze leerlingen onderwijs in een reguliere klas (de stamgroep). Deze stamgroep kan een groep zijn bij ons op Basisschool Omnia of op de Jozefschool of de Regenboog.

We onderscheiden twee verschillende typen nieuwkomers.  

De leerling die als vluchteling (asielzoeker) in Nederland is gekomen en vervolgens als statushouder zich verder moet bekwamen in de Nederlandse taal om succesvol te kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs.  

De anderstalige leerling (expat/vreemdeling), die door andere omstandigheden, bijvoorbeeld werk van ouders, in Nederland is komen wonen en zich ook de taal eigen moet maken om succesvol het regulier onderwijs te kunnen volgen. 

BSO bij Basisschool Omnia

Voor de buitenschoolse opvang, voor- en naschoolse opvang, werkt Basisschool Omnia samen met Triodus Kinderopvang, Partou Kinderopvang en Blos Kinderopvang. Deze samenwerking werkt volgens het ‘makelaarsmodel’. Dat houdt in dat Omnia ouders informeert over de BSO’s waarmee we samenwerken en dat de ouders zelf afspraken maken met één van de BSO-aanbieders. 
De BSO’s komen de kinderen om 13:45 uur halen op school en zij worden van de school naar de BSO-locaties gebracht, (naschoolse opvang). Soms hebben ouders ook voorschoolse opvang nodig, dan brengt de BSO de kinderen naar school.  
 
Triodus Kinderopvang
BSO Super Vogels
BSO Het Pauwenest
 
Partou Kinderopvang
BSO Globetrotters
 
Blos Kinderopvang
BSO locatie ’s Gravenweg
 

Beste ouders en verzorgers,

Dit is de schoolgids van OBS Omnia. Deze gids is geschreven voor ouders of verzorgers die een school voor hun kind(eren) zoeken, maar zeker ook voor wie Omnia al kent. We hebben ervoor gekozen de belangrijkste informatie hierin kort en bondig op te nemen. Meer informatie en een beeld van ons onderwijs vindt u op onze website www.basisschoolomnia.nl. We laten u tijdens een rondleiding graag zien hoe wij werken.

Deze schoolgids geeft u inzicht in wat wij belangrijk vinden op onze school, hoe wij ons onderwijs organiseren en wat wij voor u en uw kind(eren) willen en kunnen betekenen. Nuttige en waardevolle informatie, omdat de basisschooltijd een bepalende tijd is in het leven van uw kind. Acht jaar lang, vijf dagen per week brengt uw zoon of dochter daar het grootste deel van de dag door. Met alle activiteiten, feesten, klasgenootjes en leerkrachten bepaalt de school in grote mate het geluk van alledag. De school die u kiest, moet dus passen bij uw kind, maar ook bij u. Want ontwikkelen doen we samen én in vertrouwen.

Als openbare basisschool geloven we in de meerwaarde van diversiteit. Er is geen onderscheid in ras, cultuur, geloof of achtergrond. We zien de school als de wereld in het klein. En leggen met een uitdagende schoolomgeving en eigentijds onderwijsaanbod een stevige basis om mee te kunnen doen in de maatschappij – nu en in de toekomst.

Naast leer- en speelplezier, vinden we het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan en dat we oog hebben voor elkaar én onze leefomgeving. Want de leukste schooltijd van je leven maken we samen!

Een hartelijke groet,

Het team van Basisschool Omnia