Aanmelden en inschrijven

Wanneer u als ouder belangstelling heeft voor onze school, dan willen wij u vragen om telefonisch een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

U kunt uw gegevens achterlaten per mail: info@basisschoolomnia.nl. Wij zullen contact met u opnemen en met u een kennismakingsgesprek plannen, waarbij wij u meer vertellen over de school en u zelf de sfeer op onze school kunt proeven.

Wij zien u graag tegemoet op Basisschool Omnia!

Hoofdlocatie
De Poort 6
2631 PT Nootdorp
T (015) 310 53 10
E-mail: info@basisschoolomnia.nl (voor algemene zaken)

Bij deze kennismaking ontvangt u altijd een informatiepakket met o.a. de schoolgids, informatie over de inschrijvingsprocedure, over starten op de basisschool, over overblijven en BSO en een aanmeldingsformulier. Uiteraard krijgt u een rondleiding en is er gelegenheid al uw vragen te stellen.

Ruim voor uw kind voor het eerst naar school gaat, krijgt u een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de leerkracht en voor de wendagen van uw kind. Deze vinden plaats in de 10 weken voorafgaand aan de eerste schooldag. U krijgt een oudervragenlijst om het gesprek voor te bereiden. Vrijwel altijd zullen we met u vaststellen dat de Winde uitstekend kan voldoen aan de onderwijsbehoefte(s) van uw kind.

Zij-instromers

Voor aanmelding van kinderen die al op een andere school zitten en u belangstelling heeft voor onze school, dan willen wij u vragen om telefonisch een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. De inschrijving is dan mede afhankelijk van de informatie en van het onderwijskundig rapport (OKR) van de vorige school. De intern begeleiders hebben daarbij contact met elkaar.

We willen onze leerlingen zo evenredig mogelijk over beide locaties verdelen. We willen ook rekening houden met uw voorkeur en of er al een broertje of zusje op school zit. Aanmelden voor alle leerjaren is mogelijk. Na ontvangst van uw aanmeldingsverzoek nemen we contact met u op om een afspraak te maken.