Openbare Basisschool Omnia in Nootdorp

Basisschool Omnia is een openbare basisschool in Nootdorp. Dat betekent dat kinderen van elke overtuiging, geslacht of sociaal-culturele achtergrond welkom zijn. Ieder kind wordt als waardevol individu gezien.

Wederzijds respect
Op een openbare school is er respect voor ieders mening en worden verschillende opvattingen aangegrepen om met en van elkaar te leren.

Waarden en normen
Op een openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze bieden ruimte voor opvattingen van minderheden.

School en de samenleving
De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt zelf actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst

Op de openbare school is ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving. 

De openbare school is de wereld in het klein! Je oefent en leert er voor later.

KiVa & Gezonde school

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op onze gezonde school!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat WELBEVINDEN en SPORT & BEWEGEN.

Wij werken met KiVa aan een fijne school voor iedereen. KiVa is een preventief en curatief anti-pest programma dat ons helpt om met elkaar een fijne school te zijn. Onze leerlingen krijgen les van een vakleerkracht gym én wij bieden na schooltijd ook extra activiteiten voor sporten en bewegen aan. 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Meer over KiVa